Polityka prywatności

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana/Panią będącego/będącą Podmiotem danych jest firma „Enklawa Pienista Sp. z o.o.” z siedzibą w Łodzi (93-467) przy ul. Lotnicza 22 lok. 2, e-mail: biuro@golden-lion.pl, tel: 798-914-229, NIP: 729-273-59-46, KRS: 0000866676
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożonym zapytaniem w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 3. Przetwarzanie danych przez Administratora jest niezbędne do realizacji jego celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów wynikających z zawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 4. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane Podmiotu danych przechowywane będą do momentu wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • przeniesienia swoich danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególna sytuacja, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów
  marketingowych.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w związku z:
  • wymogiem ustawowym – na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
  • wymogiem umownym (tj. Akt sprzedaży lokalu mieszkalnego).
 11. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas

Obejrzyj nasz kanał